top of page

GDPR 

 

GDPR (General Data Protection Regulation - Regulamentul general privind protecția datelor) reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului  European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Principiile GDPR: legalitate, echitate și transparență (prelucrarea datelor egal și corecte față de persoana vizată), limitarea scopului (neutilizarea datelor în altă manieră decât în cea prezentată persoanei juridice), minimizarea datelor (neprelucrarea mai multor date decât cele necesare), exactitate (păstrarea datelor actualizate), integritate și confidențialitate (protejarea datelor prin măsuri adecvate), responsabilitate (documentarea proceselor și respectarea principiilor anterioare). Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate. SEE reprezintă Spațiul Economic European. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Potrivit GDPR, orice vizitator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Operatorul de date cu caracter personal  reprezintă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Operator de date, S.C. NIBROC DISTINCT S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în comuna Matca, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J17/160/2015, cod unic de înregistrare fiscală 34077068 , responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu website-ul.

01

CE INFORMAȚII COLECTĂM

– Datele pe care vizitatorii site-ului ni le furnizează în mod voluntar pentru a ne contacta prin intermediul formularelor de contact online respectiv: nume și prenume, adresa de e-mail, alte informații care ne sunt transmise. – Datele furnizate, în conformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și cu alte prevederi legale naţionale în vigoare, sunt solicitate pentru următoarele: formularea în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii de interes public, conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, formularea în scris, electronic, a unei petiţii, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Informații pe care le colectăm automat: – În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita vizitatorului pe site. Aceste informații pot include paginile pe care a navigat, ce informații specifice a căutat şi traficul realizat de vizitator prin site-ul nostru.

02

PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat, se face în interes legitim, pentru funcționarea normală a site-ului, pentru statistica numărului de vizitatori cât și pe platformele online pe care ne promovăm serviciile (Facebook, Instagram, Google). 

Datele dumneavoastră vor fi utilizate doar dacă avem acordul dumneavoastră, în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul acestora.

Nu vindem, nu cesionăm, nu punem la dispoziție sub nicio formă datele colectate de la dumneavoastră către terțe părți.

Tranzacțiile financiare aferente serviciilor pe care noi le oferim vor fi gestionate de către furnizorii noștri de servicii de plată. Vom partaja datele de tranzacție către furnizorii noștri de plată doar în cazul procesării plăților, pentru a rambursa posibile plăți și pentru a ne ocupa de reclamații și întrebări legate de rambursări.

În cazul în care ne furnizați următoarele tipuri de date există următoarea folosință: - adresa de email (informare cu privire la servicii, oferte, contracte în vederea semnării, facturi, ș.a.), - numele și prenumele (personalizarea email-urilor și a experienței în cadrul site-ului nostru), - adresa de domiciliu (încheierea contractelor conform obiectului nostru de activitate), - funcția profesională (particularizarea contractelor și email-urilor), - numărul de telefon (contactare directă și rapidă), - datele companiei (încheierea unui contract prin date de facturare precum asociat, angajat, administrator, C.N.P în cazul unui P.F.A/I.I, C.U.I, Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal), - date personale (îndeplinirea scopului comercial).

03

SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Colectăm și prelucrăm datele vizitatorilor care ne contactează prin intermediul formularelor de contact online pentru următoarele scopuri: – pentru a răspunde, conform legislaţiei în vigoare, la întrebări, solicitări, etc; – pentru a îmbunătăți serviciile noastre prin statistica efectuată asupra comportamentului și preferințele dumneavoastră pe site, – pentru a ne apăra interesele legitime prin măsuri de protecție a site-ului și a utilizatorilor împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice, alte măsurii de gestionare a diverselor riscuri precum un litigiu, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare; – pentru a ne îmbunătăți activitatea de marketing prin trimiterea mesajelor de tip e-mail/SMS/telefonic/webpush/ ș.a.cu informații generale a serviciilor, oferte, precum și alte comunicări comerciale ; – pentru oferirea de informații la cererea altor autorități ale statului român abilitate;

04

CUI TRANSMITEM DATELE

Datele despre vizitatorii site-ului sunt transmise către: – Google Analytics pentru statistica vizitelor site-ului nostru. – Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

05

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN RAPORT CU DATELE COLECTATE

- Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și utilizate datele furnizate de către dumneavoastră, - Dreptul de a accesa propriile informații personale prelucrate, - Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră, - Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le deținem despre dumneavoastră, - Dreptul de a portabilitate prin transmiterea datelor către dumneavoastră sau către alt operator, - Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră, - Dreptul de a vă retrage acordul, - Dreptul de opoziție, - Dreptul de vă adresa justiției, - Dreptul de a depune plângere, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră către organele abilitate.

Drepturile enumerate anterior nu sunt independente de orice condiții și relații existând excepții de la acestea, în situații bine determinate.

06

ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului sau când suntem contactați, declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”.

07

Politica de confidențialitate

bottom of page